titulek
Společenství "Na stezce 489, Praha 10"
menu horní
ARCHIV

COLOR="#171F7B">
Účetní uzávěrky
Účetní uzávěrka 2009.
Rozvaha a VZZ 2009 (pdf)
Příloha k závěrce 2009 (pdf)

Účetní uzávěrka 2010.
Rozvaha a VZZ 2010 (pdf)
Příloha k závěrce 2010 (pdf)

Účetní uzávěrka 2011.
Účetní výkazy a příloha 2011 (pdf)

Účetní uzávěrka 2012.
Účetní uzávěrka 2012 (pdf)


Shromáždění
Shromáždění vlastníkù jednotek dne 26.2.2009.
Zápis z jednání Shromáždění (26.2.2009) (pdf)
Rozpočet na rok 2009 (pdf)

Schůze vlastníkù jednotek dne 3.11.2009.
Zápis ze schůze dne 3.11.2009 v prostorách domu. (pdf)

Shromáždění vlastníkù jednotek dne 18.3.2010.
Pozvánka. (pdf)
bod č.4 Zpráva o činnosti výboru. (pdf)
bod č.5 Účetní závěrka 2009 + Rozpočet 2010. (pdf)
bod č.5 Příloha k účetní uzávěrce. (pdf)
bod č.5 Rozvaha a VZZ. (pdf)
bod č.6 Příjmy z pronájmu NP. (pdf)
bod č.8 Plán drobných oprav. (pdf)
bod č.9 Kontrolní komise. (pdf)
bod č.10 Rekonstrukce domu 1.část. (pdf)
bod č.10 Rekonstrukce domu 2.část. (pdf)
Zápis ze Shromáždění 18.3.2010. (pdf)
Hlasování - Shromáždění 18.3.2010. (pdf)

Shromáždění vlastníkù jednotek dne 3.5.2010.
Pozvánka na Shromáždění 3.5.2010. (pdf)
Hlasování - Shromáždění 3.5.2010. (pdf)
Zápis ze Shromáždění 3.5.2010. (pdf)

Shromáždění vlastníkù jednotek dne 23.6.2011.
Pozvánka na Shromáždění 23.6.2011. (pdf)
Zpráva o hospodaření 2010. (pdf)
Podklad - bod č.5 - Rozpočet na rok 2011. (pdf)
Zápis ze Shromáždění vlastníkù jednotek ze dne 23.6.2011. (pdf)

Shromáždění vlastníkù jednotek dne 22.11.2012.
K bodu ě.4,5 - Účetní závěrka a rozpočet 2012 a 2013. (pdf)
K bodu č.6 - Zpráva o činnosti výboru 2011. (pdf)
K bodu č. 8,9 - Volba členù výboru a Kk. (pdf)
K bodu č.10 - Plán oprav na r. 2013. (pdf)
K bodu č.11 - Úpravy v suterénu domu. (pdf)
K bodu č.12 - Požadavky nového vlastníka. (pdf)
Zápis ze Shromáždění vlastníkù jednotek ze dne 22.11.2012. (pdf)

Shromáždění vlastníku jednotek dne 26.6.2013.
Pozvánka na Shromáždění 26.6.2013. (pdf)
K bodu c.4- Úcetní závěrka 2012. (pdf)
K bodu č.5- Zpráva o činnosti výboru. (pdf)
K bodu č.6- Volba členu výboru. (pdf)
K bodu č.7- Plán oprav 2013. (pdf)
K bodu č.8- Financní vypořádání-výměna oken. (pdf)
Zápis ze Shromáždění vlastníku jednotek ze dne 26.6.2013.(pdf)


menu pravé