titulek
Společenství "Na stezce 489, Praha 10"
menu horní
SPRÁVA DOMU


REKONSTRUKCE DOMU 2008 - 2012.


V r.2008 po odkoupení bytù od MČ Praha 10,bylo založeno SVJ Na Stezce 489/6. Vzhledem k tomu,že bývalý majitel předal bytový dùm v neuspokojivém stavu,byla na shromáždění společenství vlastníkù odsouhlasena postupná rekonstrukce,která byla rozšířena po vypsání programu MŽP "Zelená úsporám" .V období r.2008-2012 byly postupnì provedeny tyto rekonstrukce a práce:

(u některých položek viz foto)


1.Výměna domovních schránek
2.Výměna vodovodní přípojky   
3.Vyklizení sklepních prostor
4.Rekonstrukce rozvodu plynu metodou BGS
5.Výměna výtahu   
6.Rekonstrukce požárního vodovodu

7.V rámci programu ZÚ byly provedeny tyto práce:
a) zateplení 5N.P.
b) nová střecha vč.zateplení  
c) výměna oken a vstupních dveří   
d) zateplení a rekonstrukce sklepních prostor   
e) rekonstrukce teras vč.zateplení   
f) samostatný výlez resp.vstup na støechu
f) rekonstrukce říms   

8.V návaznosti na tyto rekonstrukce byly provedeny následující práce:
a) rekonstrukce společných prostor domu vè.vymalování   
b) výměna dveří ve společných prostorách
c) rekonstrukce bývalých shozù v chodnících vč.opravy chodníkù
d) oprava fasády vč.antigraffiti nátěru   
e) výměna dvířek všech plynových uzávěrù
f) rekonstrukce osvětlení společných částí domu-osazena čidla
g) rekonstrukce bývalé mandlovny-nyní místnost výboru SVJ   
h) nátěr podlahy ve sklepních prostorách


menu pravé